DARRELL McCALL

Country News, Richertsg. 8, 412 60 Göteborg. Fax 031-169768, postgiro 4375431-6
E-post: countrynews a countrynews.nu (a=@)


är vår 3:e planering; ca 16 spår singlar och outgivet från RCA och COLUMBIA. (De finns visserligen i en BEAR FAMILY box i liten upplaga, men vår pressning kommer att få mycket bättre mastring och blir då mer lyssningsvärd. Detta är nog det bästa DARRELL har gjort!

Besök Darrell's hemsida!

Tillbaka