Icke medlemssida Medlemssida

LÄS DETTA FÖRST !

Tidningen ges för närvarande ut mycket sporadiskt. Innehållet i nr 3, ej ännu utgiven, kan delvis beskådas online (endast medlemmar i CN)! Detsamma kommer att gälla för nr 4. Efter att dessa nummer utkommit kommer Country News Magazine att ges ut som årskrönika eller eventuellt enbart online-tidning! Det mesta av innehållet från äldre nummer av Country News Magazine finns också tillgängligt online, som t ex artiklar, skivrecentioner mm. Besökare som inte är medlemmar i Country News kommer att ha tillgång till utvalda delar, medans medlemmar i Country News har obegränsad tillgång till allt material via medlemssidan! Som medlem får du även rabatt på alla CN's skivor, samt ytterligare plattor du kan se under Country News Records. Du kommer vidare att få ta del av våra utskick och får två av våra tidigare Country News Magazine (Vårt val).

För att bli medlem i Country News se betalningsanvisning nedan:

Sverige:

SEK 99:- till svenskt postgiro: Country News 4375431-6
Norge: NOK 99:- till norskt postgiro: Country News 0805 1992122
Övriga: Kontantbetalning brevledes. SEK120:- eller US$19.00 (OBS! Andra valutor godtages ej som betalning.)

För att komma in på medlemssidan behöver du också ett användar-ID och lösenord (Gäller även dig som redan är medlem), som du får genom att klicka på länken "ID/lösenord" nedan och därefter följa instruktionerna!

 ID/Lösenord


Tidigare nummer av Country News Magazine finns fortfarande att köpa! Klicka här för information och priser.

© 2013 Country News