Country News Publishing är ett så kallat sub-förlag, ett underförlag till amerikanska lokala musikförlag. CNP är knutet till STIM/n©b för performing & broadcasting royalty/mechanical royalty (utförande & sändnings royalty/mekanisk royalty). Vi sänder vidare all performing & broadcasting royalty till kompositörerna och behåller bara 5-10% av den mekaniska för våra omkostnader. Ordinarie subförlag tar upp mot 33%!

Våra kompositörer: Dale Watson, Becky Hobbs, Mark Moseley, Thomas Lagerström, Mike Headrick, Joni Harms, Chester Lester, Staffan Öberg m.fl.

Våra kataloger: Becca's Mecca Music (BMI), Beckaroo Music (BMI),
Sand Mountain Music (BMI)
, My Three Kids Music (BMI)

Eftersom countrymusik är så gott som omöjlig att "sälja" till svenska artister arbetar vi inte aktivt med katalogerna på fältet utan koncentrerar oss på att samla in all royalty från radio, TV, scener, skivpressning etc, därför kan vi vidarebefodra så stor del av inkomsterna.

 

© 2013 Country News