Skivrecensioner

CN 4-1991

Betygsskala för skivrecensioner

Berömlig:

7

Med utmärkt beröm godkänd:

6

Med beröm godkänd:

5

Med nöje godkänd:

4

Godkänd:

3

Icke fullt godkänd:

2

Underkänd:

1

   

CN 4-1991

 
 

© 2013 Country News