STYRELSE etc

 

 
 
 

LARS PERSSON (ordförande)
fd kronoinspektör numera facklig ombudsman
Övre Besvärsgatan 4
411 29 Göteborg

   

YVONNE OHLSON (kassör)
tullinspektör
Fastlagsgatan 2
415 12 Göteborg
e-post: yvonne.ohlson a telia.com

   

TOMAS OLSSON (sekreterare)
ägare/rektor för GTI (Göteborgs Tekniska Institut), civilingenjör
Groland 6632
444 93 Spekeröd

   

EVERT OHLSSON (vice ordförande)
affärsanställd, Skivhugget
Nordanvindsgatan 4 B
417 17 Göteborg

   

KEITH DELING (ordinarie ledamot)
musiker
Paradisgatan 21 A
413 16 Göteborg

   

MARTIN JOHANNESSON (webmaster)
musiker

   

MONIKA KLAESSON (suppleant)
registrator, ledningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Richertsgatan 8
412 60 Göteborg

   

ANDERS GÖTBORG (revisor)
filosofie och teologie kand.
Hagforsgatan 39
416 75 Göteborg

   

OLE ROMIN (revisor)
planeringsingenjör, Telia
Mölnesjögatan 71
424 50 Angered

   

THOMAS BUSKHAGEN (anställd i Sv. Countrymusikfören. - halvtid)
Redaktör för Country News mm, samt anställd som skivproducent för Mr Music - halvtid
Richertsg. 8
412 60 Göteborg
e-post: sv.countrymusikforeningen a countrynews.nu

 

© 2013 Country News