Sv. Countrymusikföreningen är en idéell organisation som verkar för att främja countrymusiken med dess förgreningar genom att ge ut Country News Magazine 'on line', att stå till hands, utan konkurenstänkande samt kostnadsfritt, för att hjälpa alla som stöder, i första hand den icke kommersiella.countrymusiken, såsom artister, radio, utgivning av fonogram etc. Dessutom ger föreningen ut enstaka skivor under etiketten Country News Records samt stöder icke kommerciella amerikanska kompositörer genom subförlaget Country News Publishing. Föreningen är medlem i STIM/ncb samt i åtskilliga andra organisationer som stöder countrymusiken och dessutom är den med i Tidskriftsverkstaden I Väst. Vi planerar för en eventuell ny skivbasar med enbart countrymusik och dess förgreningar.

För att bli medlem i Country News se betalningsanvisning nedan:

Sverige:
SEK 99:- till svenskt postgiro: Country News 4375431-6
Övriga: Kontantbetalning brevledes. SEK120:- eller US$19.00 (OBS! Andra valutor godtages ej som betalning.)

Medlemsskap gäller minst t.o.m. 2008 ut eller tills minst fem av våra plattor kommit ut.

Som medlem får du rabatt på alla CN's skivor, samt ytterligare plattor du kan se under Country News Records. Du kommer vidare att få ta del av våra utskick per E-post samt ha tillgång till medlemsavdelningen på vår hemsida!

 

© 2013 Country News