Vill du bli medlem i Mr Music Country?
(Medlemsskap är bara tillgängligt för Skandinaviska invånare!)

Do you want to be a member of Mr Music Country?
Membership is only available for Scandinavan inhabitants!

Klicka på bilderna nedan för information!
Click on pictures below for information!
Nr 8-1991 Nr 7-1991 Nr 6-1991 Nr 5-1991
Nr 4-1991 Nr 3-1991