Vill du bli medlem i Mr Music Country?
(Medlemsskap är bara tillgängligt för Skandinaviska invånare!)

Do you want to be a member of Mr Music Country?
Membership is only available for Scandinavan inhabitants!

Klicka på bilderna nedan för information!
Click on pictures below for information!
Nr 12-1999 Nr 11-1999 Nr 10-1999 Nr 9-1999
Nr 8-1999 Nr 7-1999 Nr 6-1999 Nr 5-1999
Nr 4-1999 Nr 3-1999 Nr 2-1999 Nr 1-1999
Nr 12-1998 Nr 11-1998 Nr 10-1998 Nr 9-1998
Nr 8-1998 Nr 7-1998 Nr 6-1998 Nr 5-1998
Nr 4-1998 Nr 3-1998 Nr 2-1998 Nr 1-1998