Vill du bli medlem i Mr Music Country?
(Medlemsskap är bara tillgängligt för Skandinaviska invånare!)

Do you want to be a member of Mr Music Country?
Membership is only available for Scandinavan inhabitants!

Klicka på bilderna nedan för information!
Click on pictures below for information!
Nr 12-1995 Nr 11-1995 Nr 10-1995 Nr 9-1995
Nr 8-1995 Nr 7-1995 Nr 6-1995 Nr 5-1995
Nr 4-1995 Nr 3-1995 Nr 2-1995 Nr 1-1995
Nr 12-1994 Nr 11-1994 Nr 10-1994 Nr 9-1994
Nr 8-1994 Nr 7-1994 Nr 6-1994 Nr 5-1994
Nr 4-1994 Nr 3-1994 Nr 2-1994 Nr 1-1994