Vill du bli medlem i Mr Music Country?
(Medlemsskap är bara tillgängligt för Skandinaviska invånare!)

Do you want to be a member of Mr Music Country?
Membership is only available for Scandinavan inhabitants!

Klicka på bilderna nedan för information!
Click on pictures below for information!
Nr 12-1993 Nr 11-1993 Nr 10-1993 Nr 9-1993
Nr 8-1993 Nr 7-1993 Nr 6-1993 Nr 5-1993
Nr 4-1993 Nr 3-1993 Nr 2-1993 Nr 1-1993
Nr 12-1992 Nr 11-1992 Nr 10-1992 Nr 9-1992
Nr 8-1992 Nr 7-1992 Nr 6-1992 Nr 5-1992
Nr 4-1992 Nr 3-1992 Nr 2-1992 Nr 1-1992